• در دانشگاه هاروارد آمریکا برای دکمه لباس هم قانون دارند!

    در دانشگاه هاروارد آمریکا برای دکمه لباس هم قانون دارند!

    🔻بیژن نوباوه، نماینده مجلس:در دانشگاه هاروارد آمریکا برای دکمه لباس هم قانون دارند! 🔻در آمریکا می توان از پوشش بد همسایه شکایت کرد! 🔻طرح مجلس یک نگاه هوشمند است برای کسانی که میخواهند برهنگی را ترویج دهند. 🔻 دانشجویان دختر ما با حفظ حیا و حجاب از پسرها پیشی گرفته اند.

رفتن به نوار ابزار