• اخبار_ جدید_از_جنایات_منافقین

    اخبار_ جدید_از_جنایات_منافقین

    #منافقین_از_کفار_بدترند #امام_خمینی گریه یکی از ساکنین سابق کمپ اشرف۳ مقابل دوربین تلویزیون آلبانی: در کمپ به زن و مرد تجاوز می‎کردند! داشتن همسر در سازمان ممنوع است! نزدیک ۴۰ سال است ازدواج در سازمان ممنوع است! ارتباط با خانواده نیز در سازمان ممنوع است! در کمپ هر گونه ارتباط زن و مرد حتی سلام و

رفتن به نوار ابزار