• ساخت قرنیه مصنوعی توسط دانشمندان ایرانی

    ساخت قرنیه مصنوعی توسط دانشمندان ایرانی

    * ایران قطب چشم‌پزشکی خاورمیانه است   حرف از جهاد سازندگی شد و بسیاری از محرومیت‌های دوران گذشته. بسیاری از کمبودها و کاستی‌ها و سخن از نداشتن‌ها و نشدن‌ها. روزهایی که چشممان به دست این و آن بود تا با دیدن شکوه و عظمت علم و قدرتشان انگشت حیرت به دهان بگیریم و فکر کنیم ما کجا

رفتن به نوار ابزار