• ایشان سرمربی جدید گل‌گهر هستند با قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی

    ایشان سرمربی جدید گل‌گهر هستند با قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی

    یعنی حضور ایشان در ایران ماهانه ۴ میلیارد تومان ، یعنی روزانه ۱۳۸ میلیون تومان یعنی ساعتی ۵ میلیون تومان برای مردم #سیرجان (از جان خود سیر شده) آب می‌خورد! درد دل یک مسئول گروه جهادی و نیکوکاری : بعد حالا ما به عنوان یک مجموعه جهادگر و خیرین میخواهیم کاسه گدایی پیش همین مردم

رفتن به نوار ابزار