جهان اسلام -قیام ملت فلسطین علیه صهیونیستها

در ماه مبارک رمضان و در آستانه روز قدس صهیونیستهای جنایتکار به مسجد الاقصی تعرض کردند و در مقابله با اشغالگران ملت فلسطین در حمایت از اولین قبله مسلمانان جهان قیام کردند.