به گزارش فارس، بلینکن گفت: برای مدت قابل توجهی حمله‌ای به نیروی‌های ما نشده بود، برای (سردار) سلیمانی اشک نمی‌ریزیم اما از زمانی که از توافق خارج شدیم، او را کشتیم و برچسب تروریستی به سپاه زدیم حملات به ما تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

فیلم :