• رئیسی : ایران یک قدم از مواضع خود عقب نمی‌نشیند

    رئیسی : ایران یک قدم از مواضع خود عقب نمی‌نشیند

    رئیس‌جمهور خطاب به دشمنان گفت: چندبار می‌خواهید ملت ایران را بیازمایید و سخنان مسئولان کشور را نشنیده بگیرید، گمان می‌کنید با صدور قطعنامه‌ها ما عقب‌نشینی می‌کنیم؛ ایران یک قدم از مواضع خود عقب نمی‌نشیند.