• معرفت دین در دعاست

    معرفت دین در دعاست

    ماه مبارک رمضان ماه دعا ، ماه توبه و استغفار ماه بندگی خداست. بهترین ماه خدا که بهتریت ساعات و لحظات خدایی شدن و خدایی ماندن در آن قرار داده شده است.