• با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می‌شود

    با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می‌شود

    حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد: با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می‌شود و کسانی که با دشمن کینه‌توز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده و آنان را به خیابان آوردند و با عناصری که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آن‌ها برخورد سختی می‌شود.