• خانواده آسمانی

    خانواده آسمانی

    خانواده کانون محبت و میانتان دوستی و رحمت قرار داد. از این آیه درمی‌یابیم که جان مایۀ تحکیم خانواده، موّدت و رحمت است. هر اندازه که موّدت و رحمت (دوستی و گذشت) در خانواده بیشتر باشد خانواده مستحکم‌تر خواهد بود و آرامش موجود در آن پایدارتر است.   اهمیت و جایگاه خانواده خانواده از نگاه جامعه شناسان، نخستین و مهم ترین

رفتن به نوار ابزار