• آشنایی با گردشگری سلامت در ایران

    آشنایی با گردشگری سلامت در ایران

    گردش سلامت؛ وقتی بیماران 164 کشور جهان برای درمان به ایران می‌آیند   #فیلمنوشت   ایران در حالی پذیرای بیماران از 164 کشور جهان برای درمان بیماری‌های مختلف است که به اعتقاد کارشناسان گردشگری سلامت، هنوز از توانایی‌های کشور در خصوص پذیرش گردشگر سلامت به خوبی استفاده نمی‌شود و در طول سالهای اخیر دولت‌های مختلف

رفتن به نوار ابزار